Nízkotatranská MTB tour 2016-výsledky, video, fotky

Plagat_A3

Videoklip
Play
Arrow
Arrow
Fotogaléria
« 1 z 14 »

Stahni fotky tu.

Výsledky

20160618_LiptovskaLuzna_66km

20160618_LiptovskaLuzna_47km

20160618_LiptovskaLuzna_23km

20160618_LiptovskaLuzna_15km

20160618_LiptovskaLuzna_4km

20160618_LiptovskaLuzna_700m

Podrobnejšie výsledky môžete nájsť tu.

Dátum a miesto
18.06.2016  pred Futbalovým  ihriskom  Liptovská Lúžna

Štart

 • 10.00 hod. – 66 km / 2 600 m
 • 10.30 hod. – 47 km / 1 960 m
 • 11.00 hod. – 23km /     980 m
 • 11.00 hod. – 15 km /    680 m  
 • 11.00 hod  –   4 km/     130 m
 • 11.05 hod  – 720 m/       10 m
 • 11.15 hod  – Škôlkari  – Detské ihrisko

POZOR! Zmenené trasy oproti minulým ročníkom ( vypustené extrémne kopce)!
Trasu si je nutné zvoliť pred štartom v prihláške, či pri prezentácii. Na trase 66 km je prejazdový časový limit 12.30 hod v priestore cieľa.


Prihlášky
Použite prosím náš  internetový  prihláškový  systém. Účastník  je za kompletne  prihláseného považovaný, až keď má zaplatené štartovné. Rozhodujúci je dátum prijatia platby organizátorom, nie dátum jej odoslania. Uzávierka internetového prihláškového systému je 13.06.2016 o 18.00 hod. Prihlásiť sa ešte môžete v deň preteku 18.06.2016 na prezentácii v Liptovskej Lúžnej v čase: 08.15 – 09.30 hod


Štartovné

pre pretekárov s trvalým pobytom v Liptovskej Lúžnej (Lúžňania, Lúžňanky, Lúžňanci…) je štartovné 1€ !

66 km / 47 km / 23 km

 • 5 € / -uhradené / prihlásení* do31.05.2016
 • 10 € / -uhradené / prihlásení* do13.06.2016
 • 15 € /-prihlásení v deň preteku 18.06.2016

15 km

 • 4 € /- uhradené / prihlásení* do13.06.2016
 • 8 € /- prihlásení v deň preteku 18.06.2016

Ml. žiaci, St. žiaci- žiačky

 • 2€/- prihlásení v deň preteku 18.06.2016
 • 2€ /- uhradené / prihlásení* do13.06.2016

Účastníci zo Slovenska môžu platiť vkladom, či prevodom na účet v UniCredit Bank Slovakia
IBAN: SK1811110000001053099010
Pri platbe štartovného jednou sumou za viacerých účastníkov, je potrebné poslať e-mailom ich menný zoznam aj s rozpisom štartovného. (skcliptovskaluzna@gmail.com )

Ako variabilný symbol použite údaj vygenerovaný systémom, ktorý bude zaslaný na e-mail uvedený pri prihlásení. Do poznámky uviesť meno a priezvisko.  Pri neúčasti štartovné nevraciame. V prípade neorganizovania bike maratónu z dôvodu vážnych nepredvídateľných okolností ( živelná pohroma, epidémia,… ) sa štartovné nevracia.

Štartovné obsahuje: štartovné číslo, jednorazový elektronický čip, pitný režim NUTREND, minerálka, občerstvenie na trasách, jedlo + nápoj v cieli, zdravotnícke zabezpečenie, tombola

Prezentácia
V mieste štartu 08.15- 09.30 hod

Ak si nájdete v zozname prihlásených v prihláškovom systéme nezrovnalosť v platbe, kontaktujte nás okamžite e-mailom: skcliptovskaluzna@gmail.com  a radšej si so sebou na prezentáciu prineste doklad o zaplatení štartovného !

Čip: Pri vydaní čipu nie je potrebná záloha. Používame jednorázové nevratné čipy, ktoré budú umiestnené na štartovných číslach. Lístky na jedlo a nápoje budú súčasťou štartovného čísla. Časomieru zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK.

Občerstvenie: trasa: 66 km – 5x, 47 km – 3x, 23 km – 1x,

V cieli na Vás čaká jedlo, nápoj!

TRASA 66 km / 2 600 m (2x zobrazená trasa) export GPS

Je určená pre najnáročnejších cyklistov- mužov a ženy . Dĺžka trate 66km, prevýšenie 2600m , 12% asfaltové cesty, 18% poľné cesty a lúky, 70% lesné cesty. Táto trať je pripravená pre Elite jazdcov, ktorí majú radi dlhé a náročné trate so značným prevýšením.

Kategórie:

 • A66: muži do 39 rokov (1977 a mladší)
 • B66: muži 40 – 49 rokov (1976 – 1967)
 • C66: muži 50rokov a viac(1966 a starší)
 • Z66: ženy bez rozdielu veku

muzi_ 66km

TRASA 47 km / 1 960 m (2x zobrazená trasa) export GPS

Je určená pre najväčšiu skupinu cyklistov – mužov a ženy. Dĺžka trate 47km, prevýšenie 1960m , 8% asfalt, 24% poľné cesty a lúky, 68% lesné cesty. Na tejto trati si prídu na svoje pokročilí cyklisti, ktorí neobľubujú dlhé trate.

Kategórie:

 • A47: muži do 29 rokov (1987 a mladší)
 • B47: muži 30 – 39 rokov (1986 – 1977)
 • C47: muži 40 – 49 rokov (1976 – 1967)
 • D47: muži 50 rokov a viac (1966 a starší)
 • ZF47: ženy do 39 rokov (1977 a mladšie)
 • ZG47: ženy 40 – 49 rokov (1976 – 1967)
 • ZH47: ženy 50 rokov a viac (1966 a staršie)

juniori 47km

TRASA 23 km / 980 m  export GPS 

Je určená pre juniorov, či hobby kategóriu mužov a žien. Dĺžka 23km a prevýšenie 980m , 8% asfaltové cesty, 24% poľné cesty a lúky, 68% lesné cesty. Trať je stredne náročná, vhodná pre cyklistov, ktorísa chcú kochať prekrásnou prírodou Nízkych Tatier, či pohľadmi naVeľkú Fatru.

Kategórie:

 • J23: juniori do 18 rokov (1998 a mladší)
 • A23: muži 19 rokov a viac (1997 a starší)
 • ZJ23: juniorky  do 18 rokov (1998 a mladšie)
 • ZF23: ženy 19 rokov a viac (1997 a staršie)

Je určená pre Juniorov, či Hobby Mužov a Ženy.

TRASA 15 km / 680 m  export GPS

Je určená pre kadetov a kadetky . Dĺžka 15km, prevýšenie 685m , 10% asfaltové cesty, 20% poľné cesty a lúky, 70% lesné cesty. Trať je mierne náročná s výhľadom na Salatín, či hrebeň Nízkych Tatier.

Kategórie:

 • M15: kadeti  do 14 rokov  (2002 a mladší)
 • ZM15: kadetky  do 14 rokov (2002 a mladšie)Je určená pre Kadetov a Kadetky

Trasy, ktoré nie sú bodované do Žilinská  ŽUPA TOUR 2016

TRASA 4km/130m  export GPS

Kategórie:

M4: chlapci 10 – 12 rokov (2004-2006)

ZM4: dievčatá  10-12 rokov (2004 -2006)Starši žiaci(-čky)

TRASA 720m /10m

Kategórie:

M0,7: chlapci 7 – 9 rokov (2007 -2009)

ZM0,7: dievčatá 7 – 9 rokov (2007-2009)


Upozornenia:
– bike maratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečie
– Trasa vedie chráneným územím, v niektorých úsekoch aj v 3. stupni ochrany, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom!
– Odpadky je možné zahodiť len na občerstvovacích staniciach, alebo na určených miestach v priestore štartu a cieľa.
– Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a usporiadateľov.
– Organizátor neručí za škody účastníkom a sprievodu vzniknuté a nimi spôsobené.
– Účastníci vo veku 14 rokov a mladší môžu štartovať len na trase 15 km v sprievode dospelej osoby.
– Za štart účastníka vo veku 17 rokov a mladšieho zodpovedá jeho zákonný zástupca. Pri prezentácii bude potrebné predložiť písomný súhlas zákonného zástupcu.
– Prilba je pre účastníkov na celej trase povinná!
– Účastník podujatia berie na vedomie, že počas pretekov bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia.

Súhlas s upozorneniami a podmienkami účasti na 2. ročníku NÍZKOTATRANSKEJ MTB TOUR Liptovská Lúžna potvrdíte na prezentácii svojím podpisom pri prevzatí štartovného čísla s čipom.

Viac informácií na telefónnom čísle:  0907 833 552

V prípade záujmu o ubytovanie v blízkosti Štartu/Cieľa pretekov kliknite na link s ďalšími informáciami.

Vytlačiť propozície

Pravidlá Žilinskej župa tour