Členovia

Marek Bystričan
Predseda
Miroslav Fides
Člen predsedníctva
Petronela Bystričanová
Člen predsedníctva
Roman Ratulovský
Jazdec
Miroslav Bulla
Jazdec
Lukáš Kubina
Jazdec
Jakub Michal
Jazdec
Patrik Staš
Jazdec
Peter Veselovský
Jazdec
Emil Targoš
Člen predsedníctva
Jakub Veselovský
Jazdec
Tomáš Čanaky
Jazdec
Radomír Samolej
Jazdec
Zuzana Ondrušová
Jazdec
Miroslav Ondruš
Podpredseda
Miroslav Mydliar
Jazdec
Sandra Bystričanová
Jazdec
Kristína Veselovská
Jazdec
Alexandra Ondrušová
Jazdec
Vladimír Ondruš
Jazdec
Barbora Chomová
Jazdec