Kontakt

Športový Klub Cyklistiky Liptovská Lúžna
Liptovská Lúžna 917
03472
IČO: 42349427
Číslo účtu: 505 06 97 195/0900 Slovenská sporitelňa
IBAN: SK15 0900 0000 0050 5069 7195
Telefón: 0907 833 552
Email: skcliptovskaluzna@gmail.com