Nízkotatranská MTB Tour 2019Dátum a miesto

29.06.2019, pred Futbalovým ihriskom Liptovská Lúžna

Štart

 • 10.00 hod. – 66 km / 2 600 m
 • 10.30 hod. – 47 km / 1 960 m
 • 11.00 hod. – 23 km / 980 m
 • 11.00 hod. – 12 km / 390 m
 • 11.00 hod. – 4 km/ 130 m
 • 11.05 hod. – 720 m/ 10 m
 • 11.15 hod. – Škôlkari – Detské ihrisko

ÚSCHOVŇA BICYKLOV V PRIESTORE CIEĽA.
Trasu si je nutné zvoliť pred štartom v prihláške, alebo pri prezentácii. Na trase 66 km je prejazdový časový limit 12.30 hod. v priestore cieľa.

Prihlášky
Použite prosím náš internetový prihláškový systém. Účastník je za kompletne prihláseného považovaný, až keď má zaplatené štartovné. Rozhodujúci je dátum prijatia platby organizátorom, nie dátum jej odoslania. Uzávierka internetového prihláškového systému je 28.06.2019 o 18.00 hod. Platba prevodom z účtu je možná do 25.6.2018. Po tomto termíne bude platba možná iba na mieste konania pretekov. Prihlásiť sa ešte môžete v deň pretekov 29.06.2019 na prezentácii v Liptovskej Lúžnej v čase: od 08.00 – do 30 minút pred štartom zvolenej trate

Štartovné
66 km / 47 km / 23 km
– 10 € / – uhradené / prihlásení do 30.05.2019
– 15 € / – uhradené / prihlásení do 15.06.2019
– 20 € /- prihlásení po 15.6.2019 a v deň pretekov 29.06.2019

12 km
– 5 € /- uhradené / prihlásení do 15.06.2019
– 10 € /- prihlásení po 15.6.2019 a v deň pretekov 29.06.2019

4km
– 2€/ – uhradené/ prihlásený do 15.06.2019
– 4 €/- prihlásení po 15.6.2019 a v deň pretekov 29.06.2019

720m
– 2 € /- prihlásení v deň pretekov 29.06.2019

Pri platbe štartovného jednou sumou za viacerých účastníkov, je potrebné poslať e-mailom ich menný zoznam aj s rozpisom štartovného na skcliptovskaluzna@gmail.com
Ako variabilný symbol použite údaj vygenerovaný systémom, ktorý bude zaslaný na e-mail uvedený pri prihlásení. Do poznámky uviesť meno a priezvisko. Pri neúčasti štartovné nevraciame. V prípade neorganizovania bike maratónu z dôvodu vážnych nepredvídateľných okolností ( živelná pohroma, epidémia,… ) sa štartovné nevracia.

Štartovné obsahuje: štartovné číslo s čipom, pitný režim NUTREND,  občerstvenie na trasách, jedlo v cieli, zdravotnícke a technické zabezpečenie, tombola.

Prezentácia
V mieste štartu od 08.00- do 30 minút pred štartom zvolenej trate

Ak si nájdete v zozname prihlásených v prihláškovom systéme nezrovnalosť v platbe, kontaktujte nás okamžite e-mailom: skcliptovskaluzna@gmail.com a prineste si so sebou na prezentáciu doklad o zaplatení štartovného !

Čip: Pri vydaní čísla s čipom nie je potrebná záloha. Pri výdaji stravy poprosíme vrátiť štartovné číslo. Časomieru zabezpečuje spoločnosť RACE/RESULT.

Občerstvenie: trasa: 66 km – 5x, 47 km – 3x, 23 km – 1x, 
V cieli na Vás čaká jedlo, nápoj!

Trasy

66 km / 2 600 m

Je určená pre najnáročnejších cyklistov- mužov a ženy. Dĺžka trate 66 km, prevýšenie 2 600 m, 12% asfaltové cesty, 18% poľné cesty a lúky, 70% lesné cesty. Táto trať je pripravená pre Elite jazdcov, ktorí majú radi dlhé a náročné trate so značným prevýšením.

Kategórie

  • A66: muži do 39 rokov (1980 a mladší)
  • B66: muži 40 – 49 rokov (1979 – 1970)
  • C66: muži 50rokov a viac(1969 a starší)
  • Z66: ženy bez rozdielu veku
  Stiahnuť GPX-66km


  47 km / 1 960 m

  Je určená pre najväčšiu skupinu cyklistov – mužov a ženy. Dĺžka trate 47 km, prevýšenie 1 960 m, 8% asfalt, 24% poľné cesty a lúky, 68% lesné cesty. Na tejto trati si prídu na svoje pokročilí cyklisti, ktorí neobľubujú dlhé trate.

  Kategórie

    • A47: muži do 29 rokov (1990 a mladší)
    • B47: muži 30 – 39 rokov (1989 – 1980)
    • C47: muži 40 – 49 rokov (1979 – 1970)
    • D47: muži 50 rokov a viac (1969 a starší)
    • ZF47: ženy do 39 rokov (1980 a mladšie)
    • ZG47: ženy 40 – 49 rokov (1979 – 1970)
    • ZH47: ženy 50 rokov a viac (1969 a staršie)
  Stiahnuť GPX-47km


 • 23 km / 980 m

  Je určená pre juniorov, či hobby kategóriu mužov a žien. Dĺžka 23 km a prevýšenie 980 m, 8% asfaltové cesty, 24% poľné cesty a lúky, 68% lesné cesty. Trať je menej náročná, vhodná pre cyklistov, ktorí sa chcú kochať prekrásnou prírodou Nízkych Tatier, či pohľadmi na Veľkú Fatru.

  Kategórie

    • J23: juniori do 18 rokov (2001 a mladší)
    • A23: muži 19- 39 rokov (2000 – 1980)
    • B23: muži 40 a viac rokov ( 1979 a starší)
    • ZJ23: juniorky do 18 rokov (2001 a mladšie)
    • ZF23: ženy 19 -39 rokov (2000 – 1980)
    • ZH23: ženy 40 a viac rokov (1979 a staršie)
  Stiahnuť GPX-23km


 • 12 km / 390 m

  Je určená pre kadetov a kadetky. Dĺžka 12 km, prevýšenie 390 m.  3x 4km trať

  Kategórie

    • M12: kadeti  (2004 -2006)
    • ZM12: kadetky  (2004 – 2006)

  4 km/130 m

  Kategórie

    • M4: chlapci  (2007-2009)
    • ZM4: dievčatá  (2007 -2009)
  Stiahnuť GPX-4/12km


 • 720 m /10 m

  Kategórie

    • M0,7: chlapci 7 – 9 rokov (2010 -2012)
    • ZM0,7: dievčatá 7 – 9 rokov (2010-2012)  Upozornenia:
  – Bike maratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečie.
  – Trasa vedie chráneným územím, v niektorých úsekoch aj v 3. stupni ochrany, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom.
  – Odpadky je možné zahodiť len na občerstvovacích staniciach, alebo na určených miestach v priestore štartu a cieľa.
  – Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a usporiadateľov.
  – Organizátor neručí za škody účastníkom a sprievodu vzniknuté a nimi spôsobené.
  – Za štart účastníka vo veku 17 rokov a mladšieho zodpovedá jeho zákonný zástupca.
  – Prilba je pre účastníkov na celej trase povinná.
  – Účastník podujatia berie na vedomie, že počas pretekov bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia.

  Súhlas s upozorneniami a podmienkami účasti na 4. ročníku NÍZKOTATRANSKEJ MTB TOUR Liptovská Lúžna potvrdíte na prezentácii svojím podpisom pri prevzatí štartovného čísla s čipom.
  Viac informácií na telefónnom čísle: 0907 833 552 a na stránke: https://skcliptovskaluzna.sk